امروز: دوشنبه 25 آذر 1398

ساعت کار صرافی: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 پنجشنبه 9 الی 15
کلیه معاملات به صورت حضوری و در محل صرافی انجام می پذیرد.

قیمت سکه
Flagتمام بهار آزادی

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 4,300,000
 • 4,450,000
 • 1398/09/2514:08
 • 4,250,000
 • 4,400,000
 • 1398/09/2411:32
 • 4,250,000
 • 4,400,000
 • 1398/09/2309:33
 • 4,300,000
 • 4,500,000
 • 1398/09/2112:24
 • 4,350,000
 • 4,550,000
 • 1398/09/2014:40
Flagتمام بهار امامی (86)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 4,350,000
 • 4,500,000
 • 1398/09/2514:06
 • 4,300,000
 • 4,450,000
 • 1398/09/2511:28
 • 4,250,000
 • 4,400,000
 • 1398/09/2416:37
 • 4,350,000
 • 4,500,000
 • 1398/09/2309:32
 • 4,350,000
 • 4,550,000
 • 1398/09/2112:24
 • 4,400,000
 • 4,600,000
 • 1398/09/2014:39
Flagنیم بهار آزادی (86)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 2,250,000
 • 2,400,000
 • 1398/09/2514:07
 • 2,250,000
 • 2,400,000
 • 1398/09/2411:50
 • 2,350,000
 • 2,500,000
 • 1398/09/2309:34
 • 2,300,000
 • 2,500,000
 • 1398/09/2112:24
 • 2,320,000
 • 2,520,000
 • 1398/09/2014:40
Flagربع بهار آزادی (86)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1,350,000
 • 1,500,000
 • 1398/09/2514:08
 • 1,350,000
 • 1,500,000
 • 1398/09/2411:50
 • 1,450,000
 • 1,600,000
 • 1398/09/2309:34
 • 1,400,000
 • 1,600,000
 • 1398/09/2112:25
 • 1,420,000
 • 1,620,000
 • 1398/09/2014:41
Flagیک گرمی

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 870,000
 • 930,000
 • 1398/09/2411:17
 • 880,000
 • 930,000
 • 1398/09/2309:35
 • 880,000
 • 940,000
 • 1398/09/2112:25
 • 890,000
 • 950,000
 • 1398/09/2009:50
Flagانس طلا (دلار)

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 1,478
 • 1398/09/2510:45
 • 1,477
 • 1398/09/2414:26
 • 1,477
 • 1398/09/2309:10
 • 1,473
 • 1398/09/2112:22
 • 1,467
 • 1398/09/2016:01
Flag1 گرم طلای 18 عیار

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 451,000
 • 1398/09/2515:19
 • 446,000
 • 1398/09/2511:30
 • 444,000
 • 1398/09/2416:35
 • 439,000
 • 1398/09/2414:25
 • 450,000
 • 1398/09/2309:12
 • 451,000
 • 1398/09/2112:21
 • 464,000
 • 1398/09/2015:44
Flag1 گرم طلای 24 عیار

نرخ خریدBuy Price

نرخ فروشSell Price

تاریخ ثبتSubmission Date

 • 602,000
 • 1398/09/2515:19
 • 594,000
 • 1398/09/2511:30
 • 591,000
 • 1398/09/2416:35
 • 586,000
 • 1398/09/2414:25
 • 600,000
 • 1398/09/2312:51
 • 601,000
 • 1398/09/2112:21
 • 619,000
 • 1398/09/2015:44
 • 633,000
 • 1398/09/1916:33
 • 630,000
 • 1398/09/1811:56
 • 622,000
 • 1398/09/1716:05
 • 618,000
 • 1398/09/1616:20
 • 602,000
 • 1398/09/1412:01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تضــامنی اقبال و شرکاء می باشد طراحی سایت : ایران تکنولوژی
بازدید کل : 1,106,874